You are currently viewing Znaczenie hydroizolacji w budownictwie

Znaczenie hydroizolacji w budownictwie

Współczesnemu budownictwu stawiane jest wyzwanie jak najlepszego zabezpieczenia budynku przed różnymi czynnikami i zjawiskami. Izolacja termiczna pomaga w zatrzymaniu ciepła wewnątrz budynku i zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, z kolei izolacja przeciwwilgociowa wspomaga ocieplenie i zapobiega niszczącemu dla budowli działaniu wody i wilgoci.

hydroizolacjaPrzed czym dokładnie chroni izolacja przeciwwilgociowa? Izolacja przeciwwilgociowa umieszczana jest na fundamentach, posadzce na gruncie, dachu, stropodachu, tarasach i balkonach. Odpowiednia izolacja zabezpiecza budynek przed nasiąkaniem wody – czy to z gruntu, kałuż na tarasie, stropie, czy wskutek bezpośredniego działania opadów atmosferycznych. Wilgoć do wnętrza budynku może przedostawać się na dwa główne sposoby: przesiąkając pod wpływem ciążenia przez warstwy konstrukcyjne elementów płaskich i skraplać się na suficie i podłogach, a także wskutek podciągania kapilarnego przemieszczać się górę lub bok elementu konstrukcyjnego jak fundamenty, czy balkon do ścian i pozostałych elementów. Odpowiednia hydroizolacja tych elementów zapobiega ich zawilgoceniu, a co za tym idzie dalszej migracji wody do wnętrza budynku. Dlaczego ta woda jest tak niebezpieczna?

hydroizolacjaZawilgocone ściany i materiały izolacji termicznej znacząco tracą na swoich parametrach izolacyjnych, przez co wnętrza znacznie szybciej się ochładzają i wymagają większych nakładów energii cieplnej co dla mieszkańców oznacza także większe koszty ogrzewania. Ponadto migrująca w elementach konstrukcyjnych woda może być przyczyną poważnych korozji i uszkodzeń, a co za tym idzie osłabieniem konstrukcji całego budynku i obniżeniem jego bezpieczeństwa. Zawilgocone ściany mogą powodować uszkodzenia tynku, spękania na powierzchni i odpadanie farby, a miejscami z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić się niebezpieczne dla zdrowia grzyby, pleśń i inne mikroorganizmy. Przebywanie w pomieszczeniu o zawilgoconych ścianach z pewnością obniża komfort użytkowania, a kapiąca z sufitu woda nie jest niczym przyjemnym. Właśnie po to, aby uniknąć takich sytuacji, bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, a w przypadku fundamentów posadowionych na niekorzystnych warunkach gruntowych także przeciwwodnej.

Odpowiednia izolacja domu – czy to termiczna, akustyczna, czy przeciwwilgociowa jest niezwykle istotna dla komfortu przebywania w nim mieszkańców. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ciepła i wilgoci wpływa nie tylko na komfort mieszkańców, lecz także na ich zdrowie i samopoczucie.

Dodaj komentarz