You are currently viewing Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Pierwszy panel fotowoltaiczny powstał w 1954 roku. Miał on sprawność na poziomie zaledwie 6% i służył do zasilania zabawkowego wiatraka oraz radia. Samo zjawisko fotowoltaiczne odkryte zostało znacznie wcześniej, bo już w 1839 roku przez uczonego A. E. Becquerel’a. Eksperymentował on z metalowymi elektrodami oraz elektrolitem i w trakcie badań stwierdził, że ekspozycja niektórych materiałów na światło słoneczne prowadzi do wytworzenia energii elektrycznej. Początkowo technologia była wyjątkowo droga, ale w latach 70. i 80. jej ceny zaczęły wyraźnie spadać.

Działanie nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych

Instalowanie paneli fotowoltaicznychObecne w wielu gospodarstwach domowych instalacje fotowoltaiczne to systemy urządzeń, których zadaniem jest produkcja i przetwarzanie energii elektrycznej. Instalacja składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera oraz systemów zabezpieczających i montażowych. Cechą paneli fotowoltaicznych jest wytwarzanie prądu stałego. Możliwość jego wprowadzenia do sieci zapewnia więc inwerter, który odpowiada nie tylko za sterowanie pracą instalacji, ale też przetwarza prąd stały na zmienny. Instalacja może być umieszczona na dachu albo na naziemnych stojakach. W drugim przypadku niezbędne jest zachowanie właściwego kąta nachylenia względem Słońca. Dostępnych jest kilka rodzajów instalacji, które różnią się od siebie tym, co finalnie dzieje się z wyprodukowaną energią. Liczne nowoczesne instalacje fotowoltaiczne Dolny Śląsk zasilają w coraz większym stopniu – wpływ na to mają samorządowe programy oferujące dofinansowania. Procedura montażu instalacji fotowoltaicznej w dolnośląskim wymaga zatrudnienia jednej z profesjonalnych lokalnych firm.

Instalowanie paneli fotowoltaicznychFachowcy montujący instalacje fotowoltaiczne muszą posiadać uprawnienia SEP E i D. W województwie dolnośląskim uzyskuje się je we wrocławskim oddziale SEP. Dolnośląskie firmy zajmujące się fotowoltaiką oferują instalacje sieciowe, autonomiczne oraz hybrydowe. Różnią się one przede wszystkim rodzajem zastosowanego inwertera, a także jego możliwościami. Instalacje sieciowe nie wymagają stosowania dodatkowych akumulatorów. Inwertery pozwalają na kontrolowanie parametrów pracy instalacji. Wiele z nich wyposażonych jest w moduł sieci bezprzewodowej, dzięki czemu dostarczają informacje o wydajności oraz statystyki na bieżąco. Ich podgląd możliwy jest dzięki aplikacji na telefon. Użyte systemy montażowe muszą być dopasowane do warunków – innych użyje się na gruncie, a innych na dachu, który zazwyczaj posiada już kąt nachylenia. Same panele składają się z ognie fotowoltaicznych, których typ determinuje wydajność całej instalacji.

Współcześnie ceny poboru energii z paneli fotowoltaicznych pozwalają na zaoszczędzenie znacznych sum pieniędzy w rocznym podsumowaniu wydatków. Ich nowoczesne zastosowanie spotyka się z uznaniem coraz większej liczby użytkowników, specjalne dotacje na ten typ energii sprawiają, że decyduje się na nie coraz więcej mieszkańców polskich domostw.

Dodaj komentarz