You are currently viewing Jaką kolejność zachować należy przy ręcznej rozbiórce budynków?

Jaką kolejność zachować należy przy ręcznej rozbiórce budynków?

Prace powiązane z rozbiórką różnych budynków, powinny być wykonywane przez profesjonalistów w odpowiedniej kolejności. Tylko wtedy można mieć pewność, że zagrożenie związane z przebiegiem takich prac zostanie skutecznie zminimalizowane. Wykonaniem takich prac, zajmować się powinny więc jedynie profesjonalne ekipy budowlane. Zachowanie reguły kolejności podczas wszelkich prac rozbiórkowych daje większą pewność co do możliwości uniknięcia niekontrolowanego zawalenia się budynku.

Sprawny przebieg rozbiórki budynków

Rozbiórka budynkówI tak na przykład, fachowcy powinni wiedzieć, że dachy skośne muszą być rozbierane od kalenicy ku dołowi. Z kolei stropodachy muszą być demontowane już po właściwym demontażu pokrycia, od stropu nad ostatnią kondygnacją. Murowane ściany przede wszystkim w pierwszej kolejności wymagać będą skucia tynku. Dopiero wtedy będzie można od góry demontować inne elementy, z których ściany są zazwyczaj zbudowane. Właśnie taki przebieg powinna mieć sprawna rozbiórka budynków Kujawsko Pomorskie jest regionem, w którym zdecydowanie najłatwiej znaleźć można wykonującą ją firmę. Warto pamiętać, że ręczna rozbiórka jest korzystna w przypadku budynków, które nie uległy zbyt mocnym zniszczeniom. Budynków, które zostały całkowicie zdewastowane, nie opłaca się rozbierać ręcznie, gdyż nie uda się uzyskać z nich żadnych wartościowych materiałów.

Rozbiórka budynkówMożliwość ich uzyskania warunkuje rosnącą popularność rozbiórki ręcznej. Prace wykonywane w ten właśnie sposób są długotrwałe i kosztowne, a zwrot kosztów ich wykonania możliwy jest jedynie dzięki pozyskanym surowcom. Z kolei rozbiórka realizowana przy wykorzystywaniu ciężkiego sprzętu trwa znacznie krócej i wiąże się tym samym ze zdecydowanie mniejszym kosztem wykonania. W większości przypadków będzie ona trwać nie dłużej niż kilka dni, chociaż zależne będzie to od różnych czynników, w szczególności rodzaju budowli. Wpływ na to może mieć również stopień dewastacji aktualnie poddawanego rozbiórce obiektu, wymagający mniejszej lub większej ostrożności podczas prac demontażowych.

W obecnym czasie coraz większą popularnością cieszą się firmy, które prowadzą prace rozbiórkowe na różnych budynkach. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jakie metody podczas pracy wykorzystują takie ekipy i jak dopasować je należy do stanu technicznego budynku, przeznaczonego do rozbiórki. Prace wykonywane ręcznie mają tą ogromną zaletę, że pozwalają na odzyskanie cennych surowców z poddawanego rozbiórce budynku. Prace realizowane przy pomocy ciężkiego sprzętu są sposobem na przyśpieszenie ich postępu.

Dodaj komentarz