You are currently viewing Jak zamontować balkonowe drzwi przesuwne?

Jak zamontować balkonowe drzwi przesuwne?

Drzwi przesuwne pozostają obecnie najpopularniejszym rodzajem drzwi balkonowych z którym spotkać się można w wielu mieszkaniach. Ich montaż jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym użycia różnorodnych narzędzi oraz posiadania właściwego doświadczenia. Wykonywany być on powinien jedynie przez profesjonalne ekipy montażowe.

Dokładny mntaż drzwi balkonowych

bezproblemowy montaż drzwi balkonowych przesuwnychDlatego też bardzo ważne jest, aby wszystkie osoby, które nie czują się na siłach zlecały wykonywanie takiego montażu profesjonalistom. Pierwszym krokiem ku jego wykonaniu okazuje się być sprawdzenie otworu przygotowanego przez inwestora, koniecznego do osadzenia konstrukcji takich drzwi. Warto upewnić się czy dany otwór cechuje się prawidłowymi wymiarami, jak również czy dokładnie wypoziomowano podłoże zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W czasie realizacji tego etapu montażu bardzo często potwierdza się wymiary już gotowego wyrobu i jego zgodność z zamówieniem inwestora . Konieczne jest również dokładne sprawdzenie drzwi pod kątem ich prawidłowego stanu mechanicznego. Tylko w takim wypadku można się bowiem upewnić, że bezproblemowy montaż drzwi balkonowych przesuwnych będzie jak najbardziej możliwy.

montaż drzwi balkonowych przesuwnychKolejnym krokiem prac montażowych jest mocowanie ościeżnicy bezpośrednio do muru z pomocą na przykład kotew. Alternatywnie skorzystać można jednak z kołków rozporowych, dybli, śrub. Podczas ich wykorzystywania należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiednich odstępów. Przyjmuje się, że elementy mocujące zamontowane być powinny na 15 cm od wewnętrznej ościeżnicy czy też słupka. Kolejne elementy mocujące mogą być stosowane w odstępach wynoszących nie mniej niż 70 cm. W przypadku wykorzystywania do montażu kotew wykorzystywać trzeba co najmniej dwa wkręty montażowe. W innym przypadku po pewnym czasie dojść mogłoby do stopniowego obluzowania elementów mocujących, szczególnie podczas otwierania i zamykania drzwi. Prawidłowy montaż jest gwarancją ich bezproblemowego działania przez wiele lat, bez konieczności ich naprawy czy też wymiany.

Drzwi przesuwne zaczynają cieszyć się wraz z biegiem czasu coraz większą popularnością. Bardzo często sięga się po ten właśnie ich typ w przypadku drzwi balkonowych. W tym przypadku jednak należy pamiętać o odpowiednim podejściu do ich montażu. Tylko w takiej sytuacji będzie się można upewnić, że korzystanie z drzwi przesuwnych będzie bezproblemowe, jak również i wygodne przez praktycznie nieograniczony czas od momentu ich właściwego zamontowania. Montażu takich drzwi nie powinno wykonywać się samodzielnie.

Dodaj komentarz