You are currently viewing Co jest lepszym rozwiązaniem: szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Co jest lepszym rozwiązaniem: szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

W każdym domu czy mieszkaniu codziennie produkuje się nieczystości, których trzeba się pozbywać na bieżąco. Za odbiór ścieków najczęściej odpowiada kanalizacja, ale gdy jej brakuje, obiekt wymaga zbudowania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Oba rozwiązania mają wady i zalety. Warto je poznać, aby dokonać najlepszego wyboru.

Wady i zalety szamba

inwestycja w szamboDecyzja, co jest lepsze, szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków, nie jest łatwa. Aby ją podjąć, należy przeanalizować mocne i słabe strony każdego z rozwiązań. Na początek zajmiemy się charakterystyką szamba.

Wkopany w ziemię betonowy lub plastikowy zbiornik na nieczystości to popularne szambo. Z domem, a więc miejscem powstawania ścieków, połączony jest systemem rur. Każdy odpływ kieruje zużytą lub zanieczyszczą wodę wprost do szamba. Prosty system jego działania to zaleta. Wystarczy na etapie budowy domu wykonać odpowiednią instalację, by cieszyć się łatwym usuwaniem ścieków z budynku.

Założenie szamba nie jest skomplikowane ani drogie. Zbiornik wraz z montażem to koszt około 5000 zł. Szambo wystarczy zakopać w ziemi i w zasadzie nie trzeba na co dzień go obsługiwać. Wystarczy od czasu do czasu kontrolować szczelność instalacji (szczególnie zbiornika) i mniej więcej co 14 dni zamawiać usługę wywozu ścieków. Firmy asenizacyjne, specjalizujące się w ich odbiorze, wypompowują je z szamba i odstawiają do punktu neutralizacji.

wywóz nieczystości z szambaChoć posiadanie szamba wydaje się prostym i tanim sposobem na pozbywanie się nieczystości, jest to jednak rozwiązanie niepozbawione wad. Zdarza się, że działka, na której stoi dom, nie stwarza warunków do założenia szamba. Przepisy wymagają, by zbiornik zakopać w ziemi w odległości co najmniej 5 metrów od budynku mieszkalnego, 15 metrów od studni i 7,5 metra od granicy działki. Jeśli teren i usytuowanie domu nie pozwalają na spełnienie powyższych wymogów, szamba nie można założyć.

Warto też wiedzieć, że choć koszt budowy szamba nie jest wysoki, to wydatki przeznaczone na jego użytkowanie już tak. Za każdy wywóz nieczystości trzeba zapłacić około 150 złotych, co w skali roku kumuluje się do sumy prawie 4 000 złotych. Jak widać, koszt eksploatacji szamba jest znaczny, ale konieczny, ponieważ nikt samodzielnie nie może opróżniać zbiornika i pozbywać się ścieków poprzez np. wypuszczenie ich do rzeki. Takie działania są niezgodne z prawem, zagrażają zdrowiu oraz niszczą środowisko naturalne.

Wady i zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

skąd się biorą ścieki Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków to alternatywa dla szamb i kanalizacji. Zgodnie z ideą tej technologii, ścieki są neutralizowane w najbliższym otoczeniu danego domu, a otrzymana w ten sposób woda odprowadzana do gruntu lub pobliskiego rowu melioracyjnego. Wiele organizacji utrzymuje, że to skuteczny i nowoczesny sposób pozbywania się nieczystości bytowych.

Przydomowa oczyszczalnia to system, który na poszczególnych etapach neutralizuje toksyny zawarte w ściekach. Nieczystości przechodzą kolejne procesy w osadniku, glebie, zbiornikach i w filtrach. W ich trakcie dochodzi do rozwarstwienia ścieków i rozłożenia substancji organicznych. Dzięki takiej technologii do natury wraca woda, a w oczyszczalni pozostaje szlam.

Powszechnie mówi się o tym, że przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem ekologicznym i przyjaznym środowisku naturalnemu. Współcześnie to cenione wartości, zatem posiadanie takiej instalacji oznacza dbałość o swoje otoczenie.

instalacja biologicznej oczyszczalni ściekówPonadto eksploatacja oczyszczalni jest łatwa i tania. Cały system jest w zasadzie bezobsługowy. Wystarczy w obiegu uzupełniać bakterie, które rozkładają substancje organiczne, wymieniać filtry oraz mniej więcej raz na dwa-trzy lata zlecać wywóz szlamu. Koszt bakterii wynosi około 100 zł rocznie, wywóz szlamu to wydatek rzędu 200 zł. Filtry także nie są drogie. W zależności od ich rodzaju roczny koszt wymiany oscyluje w granicach 20-400 złotych.

Wadą przydomowej oczyszczalni jest wysoki koszt założenia, który przeciętnie wynosi około 7 000-10 000 złotych, ale niektóre instalacje wymagają nawet dwukrotnie wyższego nakładu. Nie każdy może pozwolić sobie na taką inwestycję, zatem tego typu rozwiązania nie są rozpowszechnione. Sytuację zmienia jednak fakt, że istnieją fundusze, które dofinansowują budowę przydomowych oczyszczalni. Nie refundują one, co prawda, całego kosztu, ale z pewnością obniżają wysokość wkładu własnego.

Porównanie charakterystyk szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków

porównanie szamba i oczyszczalni Brak kanalizacji niejako wymusza wybór pomiędzy przydomową oczyszczalnią a szambem. Oba rozwiązania mają wady i zalety, zatem należy uważnie je przestudiować, aby podjąć najlepszą decyzję.

Analiza zebranego materiału pozwala uznać, że rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i przyjaznym naturze jest zbudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Choć koszt jej założenia jest wysoki, to zwraca się on po kilku latach w wyniku taniej eksploatacji systemu. Ponadto przydomowe oczyszczalnie w skuteczny sposób neutralizują toksyny i przywracają środowisku wodę. Nie nadaje się ona, co prawda, do picia, ale dzięki naturalnym procesom uzdatniania po jakimś czasie wraca do bezpiecznego obiegu. Warto także pamiętać o tym, że dzięki oczyszczalni można się uniezależnić od firm asenizacyjnych, za których usługi należy słono i często płacić. Sporadyczny wywóz szlamu z oczyszczalni jest dużo tańszy.

Podsumowanie

Wybór pomiędzy przydomową oczyszczalnią ścieków a szambem nie jest łatwy, ale, w przypadku braku kanalizacji, konieczny. Warto dokładnie zaplanować budżet na inwestycję oraz skalkulować koszty jej utrzymania. W ostatecznym rozrachunku wygrywa przydomowa oczyszczalnia, która poza aspektem finansowym, jest także rozwiązaniem bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu.

Dodaj komentarz